Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2013

smellofrain
Zaczyna się robić wiosennie, wszędzie.
— kocham
smellofrain
6498 c47f 500
wdech nosem-wydech ustami
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
Sponsored post
feedback2020-admin
smellofrain
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami.
I nie obracaj się. Nie obracaj.
— Rajstopy Hrabiny
smellofrain
Nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
smellofrain
Cier­pienie da­je prędką dojrzałość.
smellofrain
5607 e8e5 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie via505karolina 505karolina
smellofrain
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— Mark Twain
smellofrain
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego, ale nigdy już nie będzie taki sam..
— znalezione gdzieś w sieci
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul via505karolina 505karolina
smellofrain
9055 4a06
Reposted frombylejaka bylejaka via505karolina 505karolina
smellofrain
1876 3b16 500
smellofrain
2733 6f35 500
mistrz świetlicki. 
Reposted frometa eta via505karolina 505karolina
smellofrain
4249 8fe1
Reposted fromsorriso sorriso via505karolina 505karolina
smellofrain
6296 2ffe
Reposted fromniewychowana niewychowana via505karolina 505karolina
smellofrain
Osoby, które poznajemy przez przypadek, zazwyczaj robią najwięcej zamieszania w naszym życiu.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaimportant important
smellofrain
5675 8f09
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaimportant important
smellofrain
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaimportant important
smellofrain
3952 eb02 500
smellofrain
6054 077f
Reposted fromlaj laj viaimportant important

April 19 2013

smellofrain
5012 e252
smellofrain
stąd się dowiesz co u mnie.
— tylko stąd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...